Strona główna Magazyn Puls branży Wskaźnik elastyczności dochodu jako miara ryzyka firmy w kontekście koronawirusa
0

Wskaźnik elastyczności dochodu jako miara ryzyka firmy w kontekście koronawirusa

Wskaźnik elastyczności dochodu jako miara ryzyka firmy w kontekście koronawirusa

Analiza elastyczności dochodów wykazuje, że m.in. Adidas, Nike, LVMH i Danone Group mają wyższą ekspozycję na ryzyko związane z pandemią koronawirusa wśród wybranych firm FMCG, podczas gdy Kraft Heinz i Kimberly-Clark, które są mniej zależne od wydatków uznaniowych, wydają się być mniej narażone.

Źródło: Euromonitor International

W przeciwieństwie do globalnego kryzysu finansowego z lat 2008–2009, który rozpoczął się od pożyczek o podwyższonym ryzyku i rozprzestrzenił się na inne sektory gospodarki, wpływ COVID-19 jest trudniejszy do ustalenia, ponieważ nie ma wielu wskaźników wyjaśniających wyniki firm. Jednocześnie elastyczność dochodów, która mierzy zmianę wielkości sprzedaży kategorii w stosunku do zmiany PKB, wydaje się być dobrą miarą ryzyka firmy w tym scenariuszu, wykazując wysoką korelację z ostatnimi wynikami na giełdzie.

FMCG jako względnie bezpieczna przystań w porównaniu do szerszego rynku

Nie wszystkie firmy są w równym stopniu narażone na ryzyko COVID-19. Indeks SP500, mierzący 500 największych firm w USA, spadł o 28% w okresie od 21 lutego do 17 marca, przy czym największe spadki dotyczyły podróży i transportu, banków i niektórych firm technologicznych, w których ceny akcji spadły o ponad 30%, a w niektórych przypadkach nawet o 50%.

W takim kontekście dobra konsumpcyjne są względnie bezpieczną przystanią; spadki, choć gwałtowne, wciąż nie są tak wyraźne jak w innych sektorach. Ceny akcji typowych firm z branży FMCG, takich jak Unilever i Procter & Gamble, spadły odpowiednio o 15,6% i 6,7% w okresie od 21 lutego do 17 marca, co stanowi mniej niż przywołane 28% na całym rynku akcji. Wiele dóbr konsumpcyjnych uważanych jest za produkty niezbędne, a zatem nie reagują na spowolnienie tak bardzo jak produkty w innych sektorach – jak dzieje się np. w przypadku firm, wytwarzających dobra luksusowe.

Wyniki na giełdzie wykazują wysoką korelację z elastycznością dochodów

Ogólnie rzecz biorąc, elastyczność dochodów przedsiębiorstw i reakcja rynku akcji wykazują silną korelację; również podczas ostatniego spowolnienia rynku firmy o większej elastyczności zmniejszyły bardziej swoje obroty, co wskazuje, że elastyczność dochodów może być wykorzystana jako miernik do pomiaru narażenia firmy na ryzyko także w przypadku pandemii COVID-19. Firmy o największej elastyczności dochodowej, takie jak adidas czy Nike, również teraz odnotowały największe spadki na giełdzie.

Możemy potraktować Unilever jako wzorcową firmę FMCG, silnie obecną zarówno w branży kosmetycznej, jak i spożywczej – ma elastyczność dochodową równą 0,5, a cena jej akcji spadła o 15,6% w okresie od 21 lutego do 17 marca.

Nie wszystkie firmy idealnie dopasowują się do linii korelacji. Na przykład Kraft Heinz spadł bardziej niż sugerowałaby to jego elastyczność przy niskich dochodach, podobnie jak Coca-Cola. Z drugiej strony cena akcji Nestlé spadła o 13,9% w okresie od 21 lutego do 17 marca, mimo tego, że elastyczność dochodowa firmy sugeruje większą podatność na ryzyko.

Po co patrzeć na giełdę?

Rynki akcji z natury wybiegają w przyszłość i stanowią najlepszą rzeczywistą miarę ryzyka firmy. Firmy, które najprawdopodobniej odczują negatywny wpływ na zyski z powodu COVID-19, już spadły najbardziej, ponieważ inwestorzy próbują już teraz wycenić wszystkie zmiany.

Okres od 21 lutego najlepiej nadaje się do takiej analizy, ponieważ giełdy zaczęły być szczególnie aktywne właśnie 24 lutego, kiedy przypadki COVID-19 we Włoszech pokazały wyraźnie, że wirus nie zostanie powstrzymany w Chinach, co wywołało strach na globalnym rynku. W rezultacie SP500 spadł o 28% w okresie od 21 lutego do 17 marca (biorąc pod uwagę ceny zamknięcia na koniec dnia).

Elastyczność dochodów wydaje się być dobrą miarą narażenia firmy na ryzyko związane z pandemią. Mimo tego, że niektóre firmy wyłamują się ze schematu, ogólnie istnieje silna korelacja. Wskaźnik elastyczności dochodów może pomóc wyjaśnić narażenie poszczególnych przedsiębiorstw na takie scenariusze jak pandemia na poziomie kraju czy kategorii.

Źródło: Euromonitor International

Pełna analiza dostępna —-> tutaj

(0)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *