Strona główna Badania Umacniamy pozycję lidera!

Umacniamy pozycję lidera!

Już po raz kolejny swoją opinię na temat prasy branżowej wyrazili producenci, dystrybutorzy, hurtownie oraz zarządzający sklepami zoologicznymi. Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – magazyn „Rynek Zoologiczny”  to najpopularniejsze pismo branżowe o tematyce zoologicznej w Polsce

Mateusz Karatysz, redaktor naczelny

Na przełomie maja i czerwca br. instytut badawczy Millward Brown już po raz kolejny przeprowadził badanie czytelnictwa prasy zoologicznej w Polsce. W tym roku pod lupę wzięte zostały tylko i wyłącznie czasopisma branżowe (Pet Market, Rynek Zoologiczny, Zoobiznes, Zoobranża – kolejność alfabetyczna). Badanie odbyło się na próbie 200 firm z branży zoologicznej (producenci, dystrybutorzy, hurtownie, sklepy zoologiczne). Wyniki badania pokazują, że „Rynek Zoologiczny” jest najlepiej znanym czasopismem branżowym – zna go blisko 97% ankietowanych.

Dlaczego warto znać badania?

Badanie czytelnictwa prasy to jedna z niewielu analiz prowadzonych w branży zoologicznej w sposób cykliczny i usystematyzowany. Jej wyniki udostępniane są szerokiemu gronu czytelników zupełnie za darmo. Znajomość badań czytelnictwa ma dwie główne zalety: po pierwsze, zmniejsza niepewność jaka towarzyszy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu budżetu marketingowego w konkretne medium; po drugie badania prezentują prognozy dotyczące rozwoju branży, a w szczególe poszczególnych jej kategorii, co w jasny sposób ułatwia podjęcie decyzji co do inwestycji w daną grupę asortymentową.

Cele badania

Badanie przeprowadzone przez instytut MillwardBrown miało charakter business-to-business, tzn.  zostało przeprowadzone z osobami decyzyjnymi, odpowiedzialnymi za zatowarowanie w sklepach zoologicznych oraz dyrektorami i właścicielami firm produkujących i dystrybuujących produkty dedykowane zoologii. Badanie zrealizowane zostało metodą wywiadu telefonicznego CATI. Generalnym jego celem było określenie pozycji miesięcznika „Rynek Zoologiczny” na tle innych pism branży zoologicznej oraz ocena pisma jako medium reklamowego. Spośród celów szczegółowych badania wskazać należy m.in.: określenie znajomości i czytelnictwa, ocenę zawartości merytorycznej „Rynku Zoologicznego”; ocenę strony internetowej magazynu oraz ustalenie nastrojów gospodarczych panujących wśród decydentów.

W niniejszym artykule zaprezentowano podstawowe parametry z zakresu znajomości i czytelnictwa prasy branżowej

  1. Znajomość pism o tematyce zoologicznej

foto1

 

 

 

 

Jednym z podstawowych wskaźników, który powinien być brany pod uwagę przy wyborze prasy – jako medium reklamowego – jest poziom znajomości pism wydawanych w danej branży/sektorze przemysłu. W badaniu przeprowadzonym przez instytut Millward Brown magazyn „Rynek Zoologiczny” okazał się najlepiej znanym tytułem branży zoologicznej – znany jest przez niemalże wszystkich badanych (łączna znajomość wyniosła blisko 97%).

Wskaźnik ten oznacza, że „Rynek Zoologiczny” jest silnie zakorzeniony w świadomości odbiorców – jego znajomość  w większości budowana jest przez znajomość spontaniczną (73%).

  1. Dotarcie pism o tematyce zoologicznej do badanej placówki

Raport_Rynek_Zoologiczny_2016 wersja dla Rafała_02

 

Równie istotny co znajomość pisma jest parametr prezentujący dotarcie prasy do badanej placówki. Również i w tym przypadku „Rynek Zoologiczny” charakteryzuje się największą dostępnością. „Rynek Zoologiczny” dostępny jest w zasadzie w 83% badanych sklepów i hurtowni, podczas gdy drugi pod tym względem badany tytuł jest dostępny tylko w 43% badanych placówek. „Rynek Zoologiczny” dociera zatem do prawie każdej badanej placówki, podczas gdy drugi z tytułów dociera zaledwie do co drugiego sklepu i hurtowni.

Jakie praktyczne znaczenie ma ten parametr dla reklamodawcy?

Jedną z istotnych składowych końcowej ceny reklamy jest nakład czasopisma oraz wynikające z niego koszty druku oraz wysyłki magazynów.  W przypadku pism takich, jak „Rynek Zoologiczny”, gdzie ta dostępność jest na bardzo wysokim poziomie głównym składnikiem ceny reklamy są po prostu koszty druku oraz dystrybucji. Podejmując decyzję dotyczącą wyboru medium reklamowego reklamodawca powinien mieć na uwadze, że niska cena reklamy może wynikać z niskiego poziomu dostępności pisma w sklepach i hurtowniach zoologicznych.

  1. Czytelnictwo pism o tematyce zoologicznej

Raport_Rynek_Zoologiczny_2016 wersja dla Rafała_01

 

 

 

 

Trzecim – jednak równie ważnym – parametrem jest czytelnictwo prasy. Czytelnictwo  w przeciwieństwie do znajomości wymaga nie tylko wiedzy o piśmie, ale przede wszystkim obecności czynnika behawioralnego, a więc gotowości do podjęcia działania wobec pisma, która dociera do placówki. Tym działaniem jest w prostej linii czytelnictwo.  Również przez pryzmat tego parametru „Rynek Zoologiczny” dystansuje pozostałe pisma. Czytelnictwo „Rynku Zoologicznego” w ciągu ostatni 6 miesięcy osiągnęło blisko 91% wśród badanych plaćowek, podczas gdy drugie pismo w tej kategorii osiągnęło wynik na poziomie 60%.

Jakie praktyczne znaczenie ma ten parametr dla reklamodawcy?

Czytelnictwo pisma, ale przede wszystkim powtarzalność tego czytelnictwa w dłuższym okresie czasu oznacza, że czytelnik posiada (w stosunku do pisma) wyrobioną postawę. Badania przeprowadzone przez Millward Brown pozwalają sądzić, że czytelnicy magazynu „Rynek Zoologiczny” nie tylko mają wyrobioną postawę w stosunku do tego pisma, ale przede wszystkim jest ona pozytywna – o czym świadczy wysoki (91%) poziom powracania do pisma w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Pozytywna postawa w stosunku do pisma ma w dalszej kolejności niebagatelne znaczenie dla odbioru i oceny materiałów prezentowany w samym magazynie – co stanowi istotną wskazówkę dla reklamodawców.

 

Już w lipcu kolejna cześć raportu z badań. Tym razem przyjrzymy się wskaźnikom prezentującym atrakcyjność i powody czytania poszczególnych rubryk magazynu „Rynek Zoologiczny” oraz popularność serwisów internetowych poszczególnych pism z branży zoologicznej.

(251)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *