Strona główna Magazyn Temat miesiąca Trendy pet care w Austrii, Niemczech i Szwajcarii
0

Trendy pet care w Austrii, Niemczech i Szwajcarii

Trendy pet care w Austrii, Niemczech i Szwajcarii

W Niemczech i w Austrii liczba zwierząt domowych może jeszcze wzrosnąć z uwagi na ich popularność – ta prognoza nie dotyczy jednak Szwajcarii. Na wzroście tym korzystają coraz bardziej producenci marek własnych, którzy odpowiadają już za blisko 1/3 wartości jedzenia dla zwierząt. Presja cenowa znanych brandów jest ograniczona, ich wartość sprzedaży stara się nadążyć za wciąż rosnącym wolumenem

Autor: Damian Shore, Euromonitor International

Źródło: PETS International

Tłumaczenie: Mateusz Karatysz

Wzrosty w Niemczech, spadki w Szwajcarii

W Niemczech liczba właścicieli zwierząt nieprzerwanie rośnie: w 2010 r. 16% gospodarstw domowych posiadało kota, a w 13% z nich mieszkały psy. W r. 2015 było to już 19% kotów oraz 14% psów. W Austrii z kolei w 2015 r. aż 29% gospodarstw domowych posiadało kota, notując wzrost z 27% w r. 2010, podczas gdy obecność psów w domach pozostała od tego czasu bez zmian i wyniosła w 2015 r. 12%.

Tymczasem w Szwajcarii w 2010 r. posiadanie kota deklarowało 25% gospodarstw domowych, a psa 12%, jednak liczby te systematycznie spadają i już w 2015 r. wynosiły kolejno 23% i 10%.

Wzrost popularności małych ras psów

W obrębie populacji psów rasy małe (nie większe niż 9 kg) cieszą się największą popularnością. Dla przykładu, w 2015 r. w Niemczech żyło 2,9 mln psów ras małych w porównaniu z 2,7 mln psów średniej wielkości (między 9 kg a 20 kg) oraz tylko 1,3 mln ras dużych psów. To pokazuje, że Niemcy to wysoko zurbanizowany kraj, w którym ponad połowa gospodarstw domowych zlokalizowana jest w mieszkaniach/apartamentach.

W Szwajcarii najbardziej popularnymi rasami są chihuahua, yorkshire terriery oraz buldogi francuskie.

Silny popyt na marki własne

Niemieccy właściciele zwierząt już od dawna są dobrze nastawieni do marek własnych, które w 2014 r. odpowiadały za 29% wartości sprzedanego jedzenia dla zwierząt. W Austrii i Szwajcarii te wartości były w 2014 r. jeszcze wyższe i wynosiły odpowiednio 35% oraz 37%. Marki własne zdobywają popularność szczególnie szybko na półce premium jedzenia dla psów i kotów, w Niemczech jej wartość wzrosła z 7% w 2010 r. do 10% w 2014 r.

Rozwój marek własnych spowolnił przede wszystkim wzrost wartości sprzedaży popularnych brandów: wolumen sprzedaży jedzenia dla zwierząt w Niemczech wzrósł o 1% pomiędzy r. 2010 a 2015 do 1,2 mln ton, podczas gdy realna wartość sprzedaży spadła w tym czasie o 1% i wyniosła w 2015 r. 3,4 mld $.

W Szwajcarii wartość sprzedaży spadła o 2% pomiędzy 2010 a 2015 r. do 674 mln $, podczas gdy wolumen sprzedaży wzrósł o 1% do 83 tys. ton.

W Austrii wolumen oraz wartość sprzedaży produktów dla zwierząt wzrosła o 7% i 4% pomiędzy 2010 a 2015 r. do 148 tys. ton i 642 mln $. Wzrost popularności kotów w tym kraju został częściowo napędzony 7-procentowym wzrostem jednoosobowych gospodarstw domowych pomiędzy 2009 a 2014 r.

E-sprzedaż rośnie skokowo w Niemczech

Kolejnym czynnikiem ograniczającym wzrost cen jest silna konkurencja w handlu detalicznym. Kanał specjalistyczny odgrywa tutaj kluczową rolę, w szczególności niemiecka sieć Fressnapf, która posiada silny udział w omawianych trzech rynkach. W Niemczech specjalistyczne zoologiczne supermarkety odpowiadały za 25% udziału w ogólnej sprzedaży produktów dla zwierząt w 2015 r., podczas gdy tradycyjne sklepy zoologiczne tylko za 12%. Co ciekawe, kanał grocery (sklepów spożywczych) odpowiadał w 2015 r. za 44% udział w całej wartości sprzedaży produktów zoologicznych, a więc tylko o 7% więcej niż w kanale specjalistycznym, w tym: 20% supermarkety, 15% hipermarkety i ok. 9% dyskonty. Najbardziej widocznym trendem jest wzrost wartości sprzedaży w kanale internetowym, którego udział w ogólnej sprzedaży produktów zoologicznych wzrósł do 11% w 2015 r. w stosunku do 5% w r. 2010.

…ale nie w Austrii i Szwajcarii

Sprzedaż internetowa jest zdecydowanie mniej rozwinięta w Austrii i Szwajcarii, gdzie dominuje sprzedaż w kanale grocery, w szczególności w supermarketach. W Szwajcarii w 2015 r. supermarkety odpowiadały za 40% udział w sprzedaży produktów dla zwierząt, z udziałem Internetu na poziomie 2%. Dane te odzwierciedlają wiodącą rolę sieci spożywczych Migros i Coop, które posiadają ponad 37% placówek spośród wszystkich punktów detalicznych w Szwajcarii.

Podobne wyniki zaobserwować można w Austrii, gdzie kanał grocery odpowiadał za 52-procentowy udział w ogólnej sprzedaży produktów zoologicznych w 2015 r., z udziałem specjalistycznych supermarketów zoologicznych, tradycyjnych sklepów zoologicznych oraz Internetu na poziomie odpowiednio: 20%, 11% oraz 4%.

Wzrost ma się umacniać

Pozytywny wpływ relatywnie mocnego wzrostu gospodarczego  doprowadził w Niemczech do niewielkiego wzrostu sprzedaży produktów zoologicznych, który utrzymał się w 2015 r.

Prognozy Euromonitor International zakładają wzrost wartości sprzedaży produktów zoologicznych w Niemczech o 4% do 4,8 mld $ w latach 2015-2020. W przypadku Szwajcarii prognozy zakładają skromniejszy, 2-procentowy wzrost do 685 mln $, podczas gdy w Austrii może to być aż 9% przekładające się na 702 mln $ wartości ogólnej rynku zoologicznego. Kurcząca się wielkość gospodarstw domowych będzie napędzać wzrost liczby posiadaczy zwierząt na trzech omawianych rynkach.

(272)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *