Strona główna Magazyn Puls branży Regulamin konkursu „Selfie z kotem”
0

Regulamin konkursu „Selfie z kotem”

Regulamin konkursu „Selfie z kotem”

Konkurs „Selfie z kotem” sponsorowany przez markę ZooFactory (zwany dalej konkursem)  jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Konkursu jest redakcja magazynu „Rynek Zoologiczny”  z siedzibą 60-784 Poznań ul. Grunwaldzka 43/1 (dalej  „Organizator”).
  2.  Celem Konkursu jest wyłonienie zdjęć psów uprawiających sport/ podejmujących wysiłek fizyczny;
  3. Konkurs „Selfie z kotem”  jest konkursem otwartym – udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani.
  4. Konkurs rozpoczyna się 25.09.2017 roku i zostanie rozstrzygnięty 05.10.2017 roku o godz. 15. Zgłoszenia można przesyłać do 24.09.2017 do godziny 23:59.
 2. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu

  1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w trakcie jego trwania prześlą fotografię przedstawiającą selfie z kotem lub oraz swoje imię i nazwisko za pomocą wiadomości prywatnej na fanpage`u „Rynku Zoologicznego” na Facebooku.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
  3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
  4. Zgłoszenia należy wysyłać w wiadomościach prywatnych na fanpage`u „Rynku Zoologicznego” na Facebooku. Adres strony: https://www.facebook.com/rynekzoologiczny/
  5. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia jednego zdjęcia.
  6. Zgłoszone fotografie muszą  być działem i własnością autora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które będą kopiami zdjęć innych osób, lub znalezionych w sieci. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. W razie gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia, Uczestnik lub osoby działające w jego imieniu zobowiązane są zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
  7. Zgłaszając zdjęcie na konkurs, uczestnik zgadza się na jego publikację i zrzeka się praw majątkowych do przesłanej fotografii na rzecz organizatora konkursu;
  8. Nadesłane zdjęcia konkursowe nie mogą być wcześniej wykorzystane w innych konkursach. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji osób, które nadeślą zdjęcia publikowane wcześniej w ramach innych konkursów. Dyskwalifikacja ma wówczas miejsce w momencie ujawnienia uczestnictwa fotografii w innym konkursie, dyskwalifikacja na tej podstawie może zostać dokonana nawet po rozstrzygnięciu konkursu. Zostaje wówczas wyłoniony inny laureat.
  9. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną.
  10. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika łamiącego postanowienia Regulaminu.
 3. Wyłaniane laureatów

  1. Zostaną wyłonieni trzej laureaci;
  2. Zostaną przyznane trzy nagrody;
  3. Jednego laureata wybiorą użytkownicy FaceBooka w drodze głosowania za pomocą lajków pod zdjęciami w galerii konkursowej; dwóch pozostałych wybierze redakcja „Rynku Zoologicznego”, kierując się walorami artystycznymi fotografii oraz jej zgodnością z tematyką konkursu.
 4. Nagrody

  1. – HILTON ŻWIREK SUPER ZBRYLAJĄCY TOFU 2,5KG DLA KOTA- HILTON PUSH&PLAY – INTERAKTYWNA ZABAWKA DLA KOTA

   – ZESTAW 6 szt. HILTON PYSZNE PRZYSMAKÓW DLA KOTÓW (wartość zestawu: ok 100 PLN)

  2. – HILTON ŻWIREK SUPER ZBRYLAJĄCY TOFU 2,5KG DLA KOTA – 1szt.- HILTON MIĘKKIE PASKI Z KURCZAKA 100G DLA KOTA – 1szt.

   – HILTON MIĘKKIE CIASTECZKA Z KACZKI 100G DLA KOTA – 1 szt (wartość zestawu: ok. 55 PLN)

  3. – HILTON MIĘKKIE PASKI Z KURCZAKA 100G DLA KOTA – 2szt.- HILTON MIĘKKIE CIASTECZKA Z KACZKI 100G DLA KOTA – 2 szt. (wartość zestawu: ok 40 PLN)
 5. Dane osobowe

  1.  Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na profilu „Rynku Zoologicznego” na Facebook.com
  2. Uczestnik konkursu, zgłaszając fotografię, zrzeka się na rzecz organizatora praw majątkowych do zgłoszonego zdjęcia i nie może ubiegać się o wynagrodzenie za jego publikację w ramach działalności wydawniczej „Rynku Zoologicznego”.
  3. Po zakończeniu konkursu uczestnik nie może żądać od organizatora usunięcia jego zdjęcia z galerii konkursowej.
 6. Postanowienia końcowe

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, warunków i całkowitej likwidacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje na profilu na Facebook.com
  2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rynekzoologiczny.pl
  3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
  4. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
  6. Konkurs nie stanowi gry losowej.

(130)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *