Strona główna Magazyn Puls branży Regulamin: Konkurs Mikołajkowy z marką Beaphar
0

Regulamin: Konkurs Mikołajkowy z marką Beaphar

„Konkurs Mikołajkowy z marką Beaphar” sponsorowany przez markę Beaphar (zwany dalej konkursem) jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest redakcja magazynu „Rynek Zoologiczny”  z siedzibą 60-784 Poznań ul. Grunwaldzka 43/1 (dalej  „Organizator”).
  2.  Celem Konkursu jest wyłonienie kreatywnych i ciekawych zdjęć zwierząt zgodnych z tematyką konkursu zawartą w jego tytule;
  3. „Konkurs Mikołajkowy z marką Beaphar” jest konkursem otwartym – udział wziąć mogą wszyscy zainteresowani.
  4. Konkurs rozpoczyna się 29.11.2017 roku i zostanie rozstrzygnięty 6.12.2017 roku. Zgłoszenia można przesyłać do 5.12.2017 do godziny 23:59.
 2. Warunki uczestnictwa i zasady Konkursu
  1. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby, które w trakcie jego trwania prześlą fotografię przedstawiającą zwierzę, będącą zgodną z tematyką konkursu, oraz swoje imię i nazwisko za pomocą wiadomości prywatnej na fanpage`u „Rynku Zoologicznego” na Facebooku. Wartością dodaną będzie zabawny komentarz dodany do fotografii.
  2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin.
  3. Liczba uczestników Konkursu jest nieograniczona.
  4. Zgłoszenia należy wysyłać w wiadomościach prywatnych na fanpage`u „Rynku Zoologicznego” na Facebooku. Adres strony: https://www.facebook.com/rynekzoologiczny/
  5. Uczestnik Konkursu może dokonać zgłoszenia jednego zdjęcia.
  6. Zgłoszone fotografie muszą  być działem i własnością autora. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zgłoszeń, które będą kopiami zdjęć innych osób, lub znalezionych w sieci. Dokonując zgłoszenia, Uczestnik oświadcza, że nie narusza jakichkolwiek praw autorskich osób trzecich. W razie gdy wobec Organizatora zostaną zgłoszone roszczenia osób trzecich dotyczące praw autorskich do zgłoszonego zdjęcia, Uczestnik lub osoby działające w jego imieniu zobowiązane są zaspokoić słuszne roszczenia osób trzecich, zwalniając Organizatora od odpowiedzialności z tego tytułu.
  7. Zgłaszając zdjęcie na konkurs, uczestnik zgadza się na jego publikację i zrzeka się praw majątkowych do przesłanej fotografii na rzecz organizatora konkursu;
  8. Uczestnik zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną.
  9. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Organizator nie zwraca kosztów związanych ze zgłoszeniem lub uczestnictwem w Konkursie.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika łamiącego postanowienia Regulaminu.
 3. Wyłaniane laureatów
  1. Zostaną wyłonieni laureaci w 3 kategoriach: pies, kot i małe zwierzęta towarzyszące;
  2. Wszystkich laureatów wybierze jury, w skład którego wchodzą redaktorzy magazynu „Rynek Zoologiczny” i przedstawiciele firmy Beaphar Polska. Wybierając zwycięzców jury będzie kierować się następującymi kryteriami: przedstawienie zwierzęcia w świątecznej aranżacji, wartość artystyczna fotografii, jej zgodność z tematyką konkursu, liczba lajków pod zdjęciem w galerii konkursowej.
 4. Nagrody
  1. zestaw dla psa (No Stress Spot on dog, No Stress Tabletki, Calming Collar Pies, Diffuser Pies)
  2. zestaw dla kota (No Stress Spot od cat, No Stress Tabletki, Calming Collar Kot, Diffuser Kot)
  3. zestaw dla małego zwierzęcia towarzyszącego (Vitamina B-Complex, Szampon dla małych zwierząt, Cage Fresh- odświeżacz)
  4. Każdy z laureatów otrzyma jeden produkt wchodzący w skład zestawu danej kategorii, ponadto firma Beaphar przyzna niespodziankę.

5. Dane osobowe

 1.  Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na umieszczenie swojego imienia i nazwiska na profilu „Rynku Zoologicznego” na Facebook.com
 2. Uczestnik konkursu, zgłaszając fotografię, zrzeka się na rzecz organizatora praw majątkowych do zgłoszonego zdjęcia i nie może ubiegać się o wynagrodzenie za jego publikację w ramach działalności wydawniczej „Rynku Zoologicznego”.
 3. Po zakończeniu konkursu uczestnik nie może żądać od organizatora usunięcia jego zdjęcia z galerii konkursowej.

5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania, warunków i całkowitej likwidacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje na profilu na Facebook.com
 2. Niniejszy Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.rynekzoologiczny.pl
 3. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Dokonując zgłoszenia konkursowego Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
 6. Konkurs nie stanowi gry losowej.

(158)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *