Kontakt

Wydawca: MediaExperts sp. z o.o.

60-784 Poznań
ul. Grunwaldzka 43/1
tel.: (61) 820 41 75; (61) 862 18 10
fax: (61) 828 76 02
e-mail: redakcja@rynekzoologiczny.pl

 

ZARZĄD WYDAWNICTWA:

Prezes Wydawnictwa

Alicja Kulbicka, alicja.kulbicka@rynekzoologiczny.pl

Wiceprezes

Jarosław Olewicz, jaroslaw.olewicz@rynekzoologiczny.pl

Wiceprezes

Karolina Kałdońska, karolina.kaldonska@rynekzoologiczny.pl

 

REDAKTOR NACZELNY

Mateusz Karatysz, mateusz.karatysz@rynekzoologiczny.pl

REDAKTOR

Weronika Szymaniak, weronika.szymaniak@rynekzoologiczny.pl

SEKRETARZ REDAKCJI

Patryk Pawłowski, patryk.pawlowski@rynekzoologiczny.pl

 

Współpraca merytoryczna:

Dr n. wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz, dietetyka weterynaryjna

Dr n. wet. Michał Jank, dietetyka weterynaryjna

lek. wet. Paulina Gruszczyńska, prawo weterynaryjne

lek. wet. Luiza Ratajczak, specjalista chorób psów i kotów

lek. wet. Tomasz Augustowski, radiologia weterynaryjna

lek. wet. Paulina Gruszczyńska,

Marta Cier, behawioryzm

Małgorzata Olejnik, dietetyka weterynaryjna

Joanna Merta-Krawczyk, nietypowe gatunki zwierząt

Roma Mazurek, sprzedaż i marketing

Tomasz Lisewski, radca prawny

Mariola Lisewska, pawnik

Gabriela Jędrzejczyk, grooming

Mateusz Woźniewski, psychologia

Marcin Wnuk, akwarystyka

Marta i Robert Mierzeńscy, akwarystyka

 

 

 

Skład i łamanie

MNS Design

 

Korekta

Jolanta Kusiak

 

 

Nakład: 7000 egzemplarzy

ISSN 1899-0363

 

Redakcja nie bierze odpowiedzialności za treści reklam i nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzegamy sobie prawo skracania i adiustacji tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruk w całości bądź części dozwolony jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Wydawnictwa Media Experts Sp. z o.o.

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej zgody właścicieli serwisu jest zabronione.