Strona główna Badania Lider jest tylko jeden!
0

Lider jest tylko jeden!

Lider jest tylko jeden!

„Rynek Zoologiczny” liderem!

Czy reklama w prasie branżowej wspomaga sprzedaż produktów zoologicznych? Które pisma dedykowane temu rynkowi cieszą się największym zainteresowaniem czytelników? Jak kondycję branży oceniają zarządzający? Czy będą inwestować w swój rozwój? – na te i inne pytania odpowiada najnowszy raport czytelnictwa prasy zoologicznej instytutu MillwardBrown maj/czerwiec 2015.

Już po raz kolejny instytut badawczy MillwardBrown przeprowadził badanie czytelnictwa prasy zoologicznej w Polsce. Odbyło się ono na przełomie maja i czerwca br. na próbie 200 firm z branży zoologicznej (producenci, dystrybutorzy, hurtownie, sklepy zoologiczne). Wyniki jednoznacznie wskazują, że „Rynek Zoologiczny” po raz kolejny uznany został przez decydentów za lidera wśród pism o tematyce zoologicznej.

Cele badania

Badanie przeprowadzone przez instytut MillwardBrown miało charakter business-to-business, tzn.  zostało przeprowadzone z osobami decyzyjnymi, odpowiedzialnymi za zatowarowanie w sklepach zoologicznych oraz dyrektorami i właścicielami firm produkujących i dystrybuujących produkty dedykowane zoologii. Badanie zrealizowane zostało metodą wywiadu telefonicznego CATI. Generalnym jego celem było określenie pozycji miesięcznika „Rynek Zoologiczny” na tle innych pism należących do tej branży oraz ocena pisma jako medium reklamowego. Spośród celów szczegółowych badania wskazać należy m.in.: określenie znajomości i czytelnictwa, ocenę zawartości merytorycznej „Rynku Zoologicznego”; ocenę strony internetowej i newslettera magazynu oraz ustalenie nastrojów gospodarczych panujących wśród decydentów.

Znajomość pism

Jednym z najistotniejszych wskaźników monitorowanych przez reklamodawców oraz wydawców prasy branżowej jest znajomość pism trafiających do czytelników z branży. Wyniki badania wskazują na to, że „Rynek Zoologiczny” jest najbardziej znanym czasopismem w branży – ponad 96% respondentów odpowiedziało, że zna ten tytuł, z tego ponad 80% wskazało go spontanicznie. Kolejne pisma na rynku: „Cztery łapy”, „Zoobiznes” oraz „Pet Market” osiągnęły wyniki na poziomie: 91%, 76% i 64% znajomości, jednak żadne z nich nie osiągnęło tak wysokiej znajomości spontanicznej, jak „Rynek Zoologiczny”.

znajomoscCzytelnictwo

Miesięcznik „Rynek Zoologiczny” posiada stałe grono czytelników: w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie sięgnęło po niego ponad 82% spośród badanych. Z kolei poziom czytelnictwa w ciągu ostatnich 6 miesięcy był wyższy i wyniósł aż 91,5%. Dla porównania zajmujący podobną pozycję pod względem znajomości całkowitej miesięcznik „Cztery Łapy” czytało w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie 23% respondentów, a w ciągu 6 miesięcy 55%. Rozbieżność wyników zinterpretować można przez pryzmat treści, które w przypadku magazynu „Cztery Łapy” skierowane są raczej do konsumentów, a nie do decydentów. Mimo to drugi pod względem czytelnictwa „Zoobiznes” – skierowany do tej samej grupy docelowej, co „Rynek Zoologiczny” – prezentuje zdecydowanie niższe wartości czytelnictwa: w ciągu miesiąca przed badaniami 48,5%, a w ciągu 6 miesięcy – 61%.

czyletnictwo

Merytoryczność

Badanie wykazało wysoką ocenę merytoryczną „Rynku Zoologicznego”. Ponad 63% spośród badanych czytelników zadeklarowało, że poleciłoby to pismo innym. „Rynek Zoologiczny” posiada również najniższy poziom krytyki – tylko 5,3%. Dla porównania kolejny tytuł branżowy w zestawieniu („Zoobiznes”) poleciłoby 49,6% respondentów, a jego poziom krytyki wyniósł 9,6%.

Badania pokazują, że „Rynek Zoologiczny” ceniony jest przede wszystkim za aktualności z branży, prezentacje nowości produktowych, możliwość zorientowania się w aktualnych trendach czy dostęp do informacji o działaniach marketingowych innych producentów i dystrybutorów.

Za najbardziej atrakcyjne rubryki w „Rynku Zoologicznym” uznano: Nowości, Puls Branży, Marketing oraz Prawo.

polecanieWarto się reklamować?

W opinii badanych reklama w „Rynku Zoologiczny” ma korzystny wpływ na wizerunek firmy, której produkty są w nim reklamowane (63% ankietowanych), przyczynia się do wzrostu zainteresowania reklamowanymi produktami ze strony odbiorców (53% ankietowanych), pomaga w podejmowaniu decyzji o tym, co warto zamówić do sklepu/hurtowni (47% ankietowanych).

opinia_rynekBardzo dziękujemy wszystkim Czytelnikom, którzy wzięli udział w badaniu. Państwa opinie mają kluczowe znaczenie dla podnoszenia standardów prasy zoologicznej w Polsce.

Już niebawem raport w wersji PDF do pobrania!

(548)

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *