Strona główna Badania Jak Cię widzą, takie interesy z Tobą robią
1

Jak Cię widzą, takie interesy z Tobą robią

Czy wiesz, że firmy, które inwestują w reklamę cieszą się większym zaufaniem oraz wiarygodnością? Zastanawiałeś się, jakie działania podejmują właściciele sklepów i hurtowni pod wpływem informacji z prasy branżowej? Na te i inne pytania szukaj odpowiedzi w niniejszym artykule

Mateusz Karatysz, redaktor naczelny

Już po raz kolejny prezentujemy na łamach „Rynku Zoologicznego” szczegółowe dane z badania czytelnictwa prasy zoologicznej, które na przełomie maja i czerwca br. przeprowadził instytut badawczy Millward Brown. W tym roku pod lupę wzięte zostały wyłącznie czasopisma branżowe („Pet Market”, „Rynek Zoologiczny”, „Zoobiznes”, „Zoobranża” – kolejność alfabetyczna). Badanie odbyło się na próbie 200 firm z branży zoologicznej (producenci, dystrybutorzy, hurtownie, sklepy zoologiczne). Wyniki badania pokazują, że „Rynek Zoologiczny” jest najlepiej znanym czasopismem branżowym – zna go blisko 97% ankietowanych.

Dlaczego warto znać badania?

Badanie czytelnictwa prasy to jedna z niewielu analiz prowadzonych w branży zoologicznej w cykliczny i usystematyzowany sposób. Jej wyniki udostępniane są szerokiemu gronu czytelników zupełnie za darmo. Znajomość badań czytelnictwa ma dwie główne zalety: po pierwsze, zmniejsza niepewność, jaka towarzyszy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu budżetu marketingowego w konkretne medium; po drugie, badania prezentują prognozy dotyczące rozwoju branży, a zwłaszcza poszczególnych jej kategorii, co znacznie ułatwia podjęcie decyzji co do inwestycji w daną grupę asortymentową.

Cele badania

Badanie przeprowadzone przez instytut Millward Brown miało charakter business-to-business, tzn. zostało przeprowadzone z osobami decyzyjnymi, odpowiedzialnymi za zatowarowanie w sklepach zoologicznych oraz dyrektorami i właścicielami firm produkujących i dystrybuujących produkty dedykowane zoologii. Badanie zrealizowane zostało metodą wywiadu telefonicznego CATI. Generalnym jego celem było określenie pozycji miesięcznika „Rynek Zoologiczny” na tle innych pism branży zoologicznej oraz ocena pisma jako medium reklamowego. Spośród celów szczegółowych badania wskazać należy m.in.: opinie na temat reklam zamieszczanych w piśmie „Rynek Zoologiczny”, ocenę skuteczności działań marketingowych, czynniki wpływające na podejmowanie decyzji o zatowarowaniu oraz działania podejmowane pod wpływem informacji z prasy branżowej.

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania dotyczące oceny prasy branżowej jako medium reklamowego.

Opinie na temat reklam zamieszczanych w piśmie „Rynek Zoologiczny”

Czy reklamowanie się w „Rynku Zoologicznym” ma jakikolwiek wpływ na wizerunek firmy bądź poziom sprzedaży? Według ankietowanych – tak. Ponad 60% z nich wskazało, że reklama w „Rynku Zoologicznym” ma korzystny wpływ na wizerunek firmy, której produkty są reklamowane. Zdaniem 54% badanych reklama taka jest również pomocna w sprzedaży. Wśród głównych czynników przemawiających za reklamowaniem się na łamach „Rynku Zoologicznego” ankietowani wskazali ponadto na wzrost zainteresowania odbiorców reklamowanymi produktami, poziomu dystrybucji reklamowanych produktów, a także na fakt, iż reklama pomaga podejmować decyzje o tym, co warto zamówić do sklepu bądź hurtowni zoologicznej.

Podstawa: czytelnicy „Rynku Zoologicznego”

 

 

Ocena skuteczności działań marketingowych

Z badania wynika jednoznacznie, że decydenci ze sklepów i hurtowni zoologicznych w większości pozytywnie postrzegają dostawców prowadzących działania marketingowo-reklamowe. Dokładnie 64% ankietowanych hurtowników i właścicieli sklepów uznało, że działania marketingowe producentów wpływają na zdobywanie przez te firmy większego zaufania. Ponadto 50% ankietowanych wskazało, że stają się one w ich oczach bardziej wiarygodne.

skutecznoscdzialanmarketing
Podstawa: przedstawiciele sklepów i hurtowni

 

Czynniki wpływające na podejmowanie decyzji przy zatowarowaniu

Przeprowadzone badania wykazały pewną prawidłowość. W zasadzie wszyscy badani uznali, że podejmują decyzje o zatowarowaniu w oparciu o własne doświadczenie. Subiektywna ocena wolności wyboru świadczy dobrze o kondycji badanych i w pełni pokrywa się z wynikami badań prowadzonych w obszarze psychologii poznawczej. Właśnie dlatego warto zaznaczyć, że doświadczenie to nic innego, jak względnie trwałe postawy budowane w oparciu o informacje pozyskiwane z otoczenia. Doświadczenie jako osobna kategoria nie jest zatem wolna od wpływu pozostałych kategorii. Wśród nich wysokie miejsce zajmują zapytania klientów, praca przedstawicieli handlowych, ale również informacje pozyskane z Internetu oraz prasy.

Podstawa: przedstawiciele sklepów i hurtowni

Działania podejmowane pod wpływem informacji z prasy branżowej

W badaniu wzięto również pod uwagę rodzaj działań podejmowanych przez właścicieli sklepów i hurtowni zoologicznych. Przeszło 57% ankietowanych przyznało, że za sprawą informacji w prasie branżowej dokonało zamówień do swoich placówek. Podatność na działania reklamowe uwypuklają dane, z których wynika, że aż 51% decydentów dokonało zakupów innych niż zwykle produktów pod wpływem reklamy bądź informacji z prasy branżowej.

Podstawa: przedstawiciele sklepów i hurtowni

 

W wydaniu październikowym omówione zostaną parametry dotyczące perspektyw rozwoju branży zoologicznej.

(208)

Comment(1)

  1. Klienci chętniej kupują produkty z którymi spotkali się już kilkukrotnie. Trudno jest wprowadzić na rynek nowe marki i zachęcić do ich kupna klientów. Obecność na blogach i reklamy karm na stronach sklepów też są potrzebne.
    Dystrybutorzy powinni więcej reklamować się na stronach sklepów internetowych, które też pozycjonują ich produkty i za to płacą.

NAPISZ KOMENTARZ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *